Radni sejmiku wojewódzkiego niemal jednogłośnie przyjęli projekt rezolucji przygotowanej przez marszałka Witolda Kozłowskiego, by Jan Paweł II stał się patronem Małopolski. Papieżowi Polakowi przyznano również Honorowe Obywatelstwo województwa małopolskiego.

 

Po ogłoszeniu wyników głosowania Radni zaśpiewali na stojąco "Barkę", wspólnie z członkiniami koła gospodyń wiejskich z powiatu wadowickiego.

 

Spośród 34 radnych obecnych na sali od głosu wstrzymały się jedynie dwie osoby. Ostateczną decyzję dotyczącą uchwalenia św. Jana Pawła II patronem Małopolski wyda Watykan. 

W 2017 r. Stolica Apostolska wyraziła zgodę, by województwo kujawsko-pomorskie również uczyniło z Karola Wojtyły swojego patrona. Na pamiątkę tej decyzji 7 kwietnia został ustanowiony Dniem Patronalnym papieża Polaka. W Polsce papież jest patronem ponad 170 szkół i przedszkoli.

 

Źródło: www.krakow.wyborcza.pl

 

Jan Paweł II patronem Małopolski

31 maja 2019

POWRÓT